Szkoła Podstawowa w Łempicach

 

ניווט

SZKOŁA W RUCHU

 • BIEG NIEPODLEGŁOŚCI

   

  Koło Turystyczne przy Szkole Podstawowej w Łempicach zaprasza wszystkich chętnych
  do udziału w „Biegu Niepodległości” organizowanego w ramach projektu  „To jest moje miejsce, to jest mój dom - 25 lat wolności w Polsce Lokalnej” który odbędzie się 04.11.2014r.
  o godz. 1400 . Zbiórka przed Szkołą Podstawową w Łempicach.

 • I TY MOŻESZ ZOSTAĆ RYCERZEM

  20.10.2014r. w auli naszej szkoły gościliśmy grupę artystyczną „Rewita”, która zapoznała nas ze światem rycerskich zwyczajów, uzbrojeniem, sposobami prowadzenia walk przez rycerzy oraz kulturą średnich wieków.

   Wysłuchaliśmy ciekawych opowieści o dawnych czasach, popartych pokazem broni i narzędzi tortur. Panowie rycerze oswoili nas z bronią, strojami średniowiecza, a także mężczyzną w białym płaszczu z czarnym krzyżem, czyli  Krzyżakiem. Angażowali uczniów w pokazy rycerskie, uzmysłowili nam, jaką krzepą musiał wykazać się dawny wojownik w pojedynku i na polu bitwy, a także co znaczy bronić damy serca, być honorowym, szlachetnym, po prostu rycerskim. 
  Mogliśmy trzymać w rękach miecz, korbacz, tarczę, a nawet topór. Przyjęliśmy wyzwanie Krzyżaka do walki, byliśmy świadkami zakuwania w dyby człowieka skazanego za przewinienia, który następnie poddany był  przeróżnym torturom publiczności- na szczęście bez uszczerbku zdrowia- o co zadbali przybyli rycerze, nie szczędząc nam uczty w postaci humoru i wspólnej zabawy.
      Zapewne na długo zapamiętamy taką lekcję historii.

 • DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ. ŚLUBOWANIE UCZNIÓW KLASY PIERWSZEJ

  10.10.2014 r. świętowaliśmy  Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji dyrektor szkoły skierowała ciepłe słowa i życzenia do społeczności szkolnej. Współpracownikom  wręczyła nagrody i podziękowania za  sumienną pracę. Następnie głos oddała przedstawicielom samorządu uczniowskiego, który od samego rana dbał o niezwykły klimat w szkole. Młodzież z najstarszej klasy z zaangażowaniem   i uśmiechem na twarzach wprowadzała innych w tajniki  wiedzy.  Trzeba przyznać, że uczniowie  solidnie przygotowali się do zajęć, dobrze czuli się w roli nauczycieli; prowadzili  ciekawe, poprawnie merytorycznie  lekcje, mogli liczyć na aktywność swoich podopiecznych.

   Podczas akademii samorząd uczniowski  wierszem i piosenką wyraził swą wdzięczność   pracownikom oświaty za trud, wsparcie i okazane serce. Do życzeń i młodzież, i przedstawiciele  rodziców dołączyli   kwiaty.


        Ten dzień był wyjątkowym  świętem uczniów  klas pierwszych,  którzy  zaprezentowali publiczności program artystyczny przygotowany pod opieką wychowawczyni . Podziwialiśmy ich za perfekcyjną znajomość wygłaszanych kwestii i  radosny śpiew piosenek, za odwagę prezentacji,  i poczucie rytmu. Odświętnie ubrani pierwszoklasiści w obecności rodziców, starszych koleżanek i kolegów złożyli  ślubowanie, a  dyrektor szkoły pani Agnieszka Mańko- Moczulska symbolicznym ołówkiem pasowała ich na pełnoprawnych uczniów, którzy na pamiątkę  otrzymali  dyplomy pasowania na ucznia oraz różne upominki.

   Okolicznościowe życzenia  pod adresem uczniów i pracowników szkoły skierował  również obecny  na uroczystości  Burmistrz pan  Mirosław Reczko, który  wręczył nagrodę za owocną pracę dyrektorowi  szkoły pani Agnieszce Mańko-Moczulskiej.
       Tego dnia nasza szkolna biblioteka wzbogaciła się  też o kolejną książkę -przewodnik Ciechanowca złożony przez burmistrza na ręce nauczyciela biblioteki –pani Doroty Koc.
    
        Po części oficjalnej przedstawiciele Rady Rodziców, pracownicy szkoły, nauczyciele spędzili miłe chwile przy kawie  i słodkich wypiekach.  Dzieci bawiły się na szkolnej dyskotece.  Dzień minął
  w przyjaznej, radosnej atmosferze.
   

 • ROK JANA KARSKIEGO

  2 października 2014r. spotkaliśmy się w auli szkolnej, aby uczcić imię polskiego kuriera i emisariusza w 100 rocznicę jego urodzin. Jan Karski to człowiek niezwykły. Odznaczony Medalem Wolności.  Jest przykładem odwagi, determinacji i patriotyzmu. Z narażeniem życia wypełniał swoją misję, broniąc praw człowieka do wolności, szacunku i prawdy.
   Podczas apelu uczniowie zaprezentowali biografię bohatera i  jego dokonania w formie prozy, prezentacji multimedialnej, pieśni i  strof o czasach wojny i współczesności.
     Jan  Karski przekonał  nas, że nie można być obojętnym na zło, że o dobro trzeba zabiegać i je pielęgnować.

 • SPOTKANIE ZE ŚWIADKIEM HISTORII - PANEM TADEUSZEM KOCEM

   

  18.09.2014r. w auli szkolnej spotkaliśmy się na warsztatach historycznych realizowanych w ramach projektu „To jest moje miejsce.
  To jest mój dom. 25 lat wolności w Polsce lokalnej” we współpracy ze Stowarzyszeniem TUTOR. Rozpoczęliśmy je od przedstawienia historii Polski  z czasów II wojny światowej wierszem i piosenką przez uczniów klas IV-VI.
     To był niezwykły dzień. Mieliśmy szczęście gościć w naszej szkole pana Tadeusza Koca – Sybiraka, który podzielił się z nami swoimi przeżyciami, doświadczeniami z czasów okupacji hitlerowskiej
   i sowieckiej. Opowiedział nam o wywózkach, Syberii,  trudnej codzienności z dala od rodzinnego kraju, o bólu, chorobach, walce
  o przeżycie kolejnego dnia  i tęsknocie  za  wolnością i normalnością świata, którą  na długo Polakom odebrano. I chociaż wspomnienia pana Tadeusza  Koca  są bolesne, to jednak nie wyrwały z Jego serca  optymizmu, radości życia, wrażliwości, którymi dzielił się dzisiaj z nami, młodymi Polakami.
     Jesteśmy pod wrażeniem opowieści o Syberii oraz o dawnej
  i współczesnej Polsce. Dziękujemy za  niezapomnianą,  żywą lekcję historii, a także towarzyszenie nam przy ognisku.

 • WARSZTATY HISTORYCZNE

  Dnia 17 września 2014r.(środa) o godz.9 00 w Szkole Podstawowej w Łempicach
   
  odbędą się  warsztaty historyczne  będące częścią projektu
  „To jest moje miejsce. To jest mój dom. 25 lat wolności w Polsce lokalnej”
   realizowanego przez Koło Turystyczne w Łempicach  we współpracy ze  Stowarzyszeniem TUTOR  i ARFwP
  w ramach PAFW

   

  W programie:

  - spotkanie z przedstawicielami lokalnej społeczności

  - montaż słowno- muzyczny w wykonaniu uczniów

  - ognisko

       Zapraszamy!

  Realizatorzy projektu

 • WYPRAWKA SZKOLNA 2014

  W 2014 roku pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/2015 naukę w: klasach II, III lub VI szkoły podstawowej, klasie III szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub technikum, klasach II, III lub VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie III liceum plastycznego, klasie III lub IX ogólnokształcącej szkoły baletowej.

          Ponadto pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego objęto także uczniów:

  • słabowidzących,
  • niesłyszących,
  • słabosłyszących ( nowa grupa uprawnionych),
  • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją (nowa grupa uprawnionych),
  • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (nowa grupa uprawnionych),
  • z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
  • z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedna z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej

  posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

          W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.

          Równocześnie uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczający do klasy I szkoły podstawowej mają prawo do otrzymania pomocy w formie pełnego dofinansowania do zakupu materiałów edukacyjnych, w przypadku gdy uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

  Pomoc przysługuje:

  1. uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, tj. 539 zł netto na osobę w rodzinie,
  2. w przypadku uczniów, którzy nie spełniają ww. kryterium dochodowego zachowano możliwość ubiegania się o pomoc dla ucznia, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Każda gmina ma możliwość przyznać taką pomoc do 5% uczniów z klas objętych programem, przekazując dyrektorom szkół limit uczniów, którym dyrektor szkoły może udzielić pomocy poza ww. kryterium dochodowym.
  3. uczniom niepełnosprawnym z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego bez względu na kryterium dochodowe.
 • TO JEST MOJE MIEJSCE, TO JEST MÓJ DOM - 25 LAT WOLNOŚCI W POLSCE LOKALNEJ

   

  OGŁOSZENIE

       Członkowie Koła Turystycznego zapraszają do udziału w projekcie „To jest moje miejsce, to jest mój dom – 25 lat wolności w Polsce Lokalnej” w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Stowarzyszenie TUTOR.

      Jeśli chcesz poznać ciekawe miejsca, poprawić swoje samopoczucie oraz poznać historię naszej okolicy, bądź z nami.

      Zapewniamy, że miło i ciekawie spędzisz czas.

      Rozpoczynamy już 01 września 2014r.

  Realizatorzy projektu

 • NASI MATEMATYCY

   Z radością informujemy, że dwaj uczniowie naszej szkoły zajęli wysokie lokaty w tegorocznych konkursach matematycznych:

  1.Marcin Łempicki kl.VI -zdobył tytuł finalisty Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego

  2.Bartek Kowalczuk kl V -zdobył wyróżnienie w konkursie Kangur Matematyczny w kategorii Beniamin.

  Marcinowi i Bartkowi serdecznie gratulujemy, życzymy kolejnych sukcesów, a wszystkich zachęcamy do kolejnych zmagań matematycznych.

 • OTRZYMALIŚMY TYTUŁ SZKOŁY W RUCHU

  W dniu 26.05.2014r. otrzymaliśmy radosną wiadomość o zaakceptowaniu naszych działań w ramach akcji Ćwiczyć każdy może i przyznaniu naszej szkole tytułu SZKOŁY W RUCHU. Jest to tytuł przyznany przez Ministra Edukacji Narodowej i stanowi dla nas zaszczyt i wyróżnienie. 

  18.06.2014r. odebraliśmy pamiątkową tabliczkę oraz list Podlaskiego Kuratora Oświaty z gratulacjami i podziękowaniem.

  Wszystkim, którzy włączyli się w Projekt Szkoły w Ruchu w naszej szkole, a więc uczniom, przedszkolakom, nauczycielom i rodzicom serdecznie dziękujemy. 

   

 • BAŚŃ O WŁADCY TORFOWISK

  W czwartek, 12 czerwca 2014r. mieliśmy okazję gościć
  w Synagodze w Ciechanowcu na sztuce „Bań o władcy torfowisk” , którą zaprezentowali nasi rówieśnicy z Ciechanowca.
  Czas z Melpomeną minął bardzo szybko i przyjemnie. Urzekły nas
  i scenografia,  i muzyka, i kostiumy, i gra młodych miłośników aktorstwa. Szczególną uwagę skupiliśmy na postaci władcy torfowisk oraz kowalu, którzy wykazali się ładną dykcją, wyrazistym,
   donośnym głosem, odpowiednią mimiką i gestykulacją. Gratulujemy wszystkim występującym w sztuce, w tym również barwnie ubraneji śpiewającej grupie dziewcząt.         

   Za możliwość obejrzenia spektaklu  dziękujemy!

 • BEZPIECZNE WAKACJE

  W dniu 11.06.2014r. do naszej szkoły zawitali goście: Pani Bożena Bucińska-przedstawiciel Powiatowej Komendy Policji w Wysokiem Mazowieckiem,Pani Barbara Broniszewska- pracownik Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wysokiem Mazowieckiem, Pan Adam Jankowski- pracownik Oddziału Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, aby przygotować naszych uczniów i przedszkolaków do bezpiecznego odpoczynku w czasie wakacji. W czasie bardzo ciekawej pogadanki uczniowie mieli możliwość zadawania pytań i dzielenia się swoimi spostrzeżeniami.

  Za wszelkie rady na wakacje dziękujemy naszym gościom prowadzącym spotkanie.
         Wierzymy, że wolny letni  czas spędzimy radośnie, zdrowo, bezpiecznie. Będziemy pamiętać o wskazówkach, ostrzeżeniach, poradach. Chcemy dobrze się  bawić i wypocząć.  Do szkoły powrócimy zrelaksowani, zadowoleni z dobrze spożytkowanego czasu.


  Niech żyją bezpieczne wakacje!

 • UCZESTNICZYMY W AKCJI bezpiecznewakacje.pl

 • DLA CIEBIE, MAMO

  26 maja w naszej szkole upłynął w atmosferze radości, miłości , gorących życzeń i wzruszeń. Przyjęliśmy Nasze Mamy najpiękniej jak potrafiliśmy.

  Zadbaliśmy o własnoręcznie wykonane upominki, głównie w postaci serduszek, laurek, portretów i kwiatów. Przygotowaliśmy pyszne,  kolorowe kanapki, przeróżne ciasta, a nawet torty, którymi  z przyjemnością przy kawie
  i herbacie można było się delektować. Udekorowaliśmy scenę i stoły, by
  Nasze Mamy szczególnie dziś odczuły, że są przez nas gorąco  kochane i dla nas najważniejsze.

  Najmłodsi  z dziecięcą pasją recytowali wierszyki i radośnie zaśpiewali piosenkę. Starsi uczniowie przedstawili scenkę rodzajową, również deklamowali wiersze o  magii  matczynego serca i z autentycznym zaangażowaniem zaprezentowali zbiorowo i grupowo   kilka pięknych piosenek, w których wyrazili  swoją wdzięczność i miłość skierowaną do ukochanych Mam.

  Na koniec akademii wybrzmiały zbiorowo życzenia i gromkie „Sto lat”. Każda Mama  otrzymała bukiet najpiękniejszych życzeń  i niecodzienny upominek.

  Później grupa starszych dziewcząt i chłopców zaprezentowała się we współczesnym tańcu, co wzbudziło zachwyt obserwatorów.

  Wspólny poczęstunek z udziałem gościa ks. Proboszcza Tadeusza Kryńskiego z Parafii Trójcy Świętej w Ciechanowcu zbliżył nas jeszcze bardziej do siebie. Spotkanie w szkole potwierdziło, że nie ma nic ważniejszego  od rodziny oraz poczucia bezpieczeństwa  i szczęścia  każdego dziecka, którego święto już niebawem będziemy również obchodzić.

  „Każda rodzina jest jak drzewo”, o które trzeba dbać i koniecznie przez całe życie pielęgnować z pieczołowitością  i oddaniem.

 • W 223 ROCZNICĘ UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

        29 kwietnia uczciliśmy święto Konstytucji 3 Maja. Narodowe świętowanie rozpoczęliśmy od poznania historii Ustawy Rządowej
  z 1791r., przygotowania biało-czerwonych chorągiewek, kotylionów, szkolnej gazetki  tematycznej i  udekorowania sceny.
       Ubrani na galowo zaprezentowaliśmy montaż słowno-muzyczny w auli naszej szkoły. Marcin wprowadził wszystkich w klimat uroczystości. Odśpiewaliśmy hymn państwowy. Najmłodsi pięknie deklamowali wiersze o ojczyźnie i ze starszymi uczniami radośnie zaśpiewali „Majową Jutrzenkę”. Dziewczęta i chłopcy z klas IV-VI wyjaśnili, czym jest patriotyzm, przytaczając słowa wielkich Polaków. Patriotyczne pieśni zarówno tradycyjne, jak  i współczesne uświetniły akademię „Tobie, Polsko”.
       Swoją postawą, zaangażowaniem udowodniliśmy, że sprawy ojczyzny bliskie są również najmłodszemu pokoleniu, które
  we właściwy sobie sposób wyraża miłość do kraju.

 • KANONIZACYJNA ISKRA MIŁOSIERDZIA W NASZEJ SZKOLE

  Dzień po wyniesieniu na ołtarze papieży: Jana XXIII i Jana Pawła II, do naszej szkoły trafiła Kanonizacyjna Iskra Miłosierdzia – symboliczne światełko, które ma wyrażać wdzięczność Bogu za Jego łaski udzielne nam każdego dnia. Jedną z nich jest właśnie dar kanonizacji naszego wielkiego Rodaka.

  Podczas apelu ks. Michał przekazał Iskrę na ręce Pani Dyrektor
   i przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego, życząc jednocześnie, aby tak ważne wydarzenie w życiu Kościoła, jakim jest ogłoszenie nowych świętych, było przyczyną nieustannego i szeroko rozumianego rozwoju. 

 • AKADEMIA MŁODEGO PIŁKARZA
 • ZEBRANIE Z RODZICAMI

  Serdecznie zapraszamy rodziców uczniów klas I-VI oraz oddziału przedszkolnego

  na zebranie śródsemestralne dotyczące osiągnięć w nauce i zachowaniu,

  które odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2014r. (środa) o godzinie 1330 

  w Szkole Podstawowej w Łempicach.

   

  dyrektor szkoły

  wychowawcy klas

 • POWIATOWY KONKURS EKOLOGICZNY

   W dniu 15.04.2014r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Powiatowym Konkursie Ekologicznym, który odbył się  w Szkole Podstawowej w Kuczynie .W konkursie brały udział 3 drużyny ze Szkoły Podstawowej w Kuczynie , Szkoły Podstawowej w Radziszewie Starym i Szkoły Podstawowej w Łempicach .Nasza szkołę reprezentowała czteroosobowa drużyna w składzie : Andżelika Tryniszewska kl.V, Aleksandra Sikorska kl.VI, Bartosz Kowalczuk kl.V, Marcin Łempicki kl.VI .                              

  Konkurs przewidywał etap teoretyczny i etap twórczy .Uczniowie zmagali się z testem przyrodniczym, testem matematycznym, dyktandem przyrodniczym, i pojęciami ekologicznymi w obcym brzmieniu. Po części pisemnej drużyny zaprezentowały przygotowane przez siebie wiersze i piosenki o treści ekologicznej .Na koniec odbył się konkurs na  wykonanie przybornika z odpadów .Po podsumowaniu zdobytych punktów , ogłoszono wyniki i nagrodzono uczestników. Nasza drużyna zajęła drugie miejsce.

 • DNI KSIĄŻKI DLA DZIECI

        Od 2 do 15 kwietnia obchodziliśmy Dni Książki dla Dzieci. Mieliśmy okazję zapoznać się z historią książki i druku.
        Uczniowie klas IV-VI przygotowali na plakatach sentencje o dziełach pisanych. Andżelika przedstawiła również w formie plakatu  budowę książki w języku polskim i angielskim. Najmłodsi pracowali nad  plastyczną ilustracją hasła „Moja ulubiona książeczka”. Uczniowie klas II-VI przygotowywali się do konkursu czytelniczego sprawdzającego stopień znajomości baśni. Zwycięzcą konkursu wśród młodszych czytelników została Kinga Tryniszewska,  a wśród starszych-najlepszym okazał się Marcin Łempicki.”Kto wiele czyta, żyje wielokrotnie”.  

       Mimo upływu czasu i szalonego tempa rozwoju środków masowego przekazu książka  wciąż nam towarzyszy, przenosi nas w świat wyobraźni i różnorodnych uczuć, jest sposobem na miłe spędzenie wolnego czasu.